Speerpunten van de FNP


De FNP verbindt de inwoners met het gemeentebestuur en de ambtenaren

# De gemeente gebruikt kennis en kunde van de inwoners

 

# Elk dorp/wijk heeft een eigen ontmoetingsruimte

# Er is een onderhoudsbudget voor dorpshuizen/wijkcentra

# Elk(e) dorp/wijk krijgt een budget voor kleine wensen

 

De FNP verbindt politie, BOA'S en inwoners aan goede leefomgeving

# Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor onze leefomgeving

# Geen gas- en zoutwinning op het vaste land.


De FNP verbindt het onderwijs met goed openbaar vervoer en staat voor een groene omgeving

# Een toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen

# Natuur en milieueducatie met natuurorganisaties

# Een jaarlijkse boomfeestdag met schoolkinderen

# Bloemrijke bermen

# In stand houden van Boerepaden


De FNP verbindt bedrijven, onderwijs, inwoners en bezoekers aan Waadhoeke

# ‘Bestemming Noordwest' wordt topprioriteit

# Waadhoeke wordt de MKB vriendelijkste gemeente van Friesland

# De Elfstedenroute wordt verder ontwikkeld

# Dorpen worden aangesloten op de Elfstedenroute

# De martinitoren Franeker als uitzichtpunt

# Een observatorium op de zeedijk

 

De FNP verbindt goed onderwijs aan brede en bereikbare samenwerkingsscholen

# Jongeren moeten hun plek kunnen vinden in de regio

# Het bedrijfsleven en onderwijs werken samen voor een gelijkwaardige arbeidsmarkt

# Het schoolzwemmen krijgt een plek in het bewegingsonderwijs

 

De FNP steunt taal, cultuur en sport op de verbindende functie in Waadhoeke

# Er komt een sport- en cultuurweek in Waadhoeke

 

De FNP verbindt haar sociaal beleid met de inwoners die aandacht nodig hebben

# Ontmoetingsplekken voor de jongeren

# Een jongerenparlement

# Zorg dicht bij de mensen

 

De FNP verbindt energie aan een gezond en schoon milieu

# Energie neutrale gemeente in 2040

# Lichtvervuiling moet aangepakt wordenDe FNP verbindt doelgroepen met een woningbouwprogramma op maat

# Betaalbare woningen voor starters

# Verwaarloosde gebouwen worden aangepakt

# Ouderenhuisvesting met zorg op maat

# Vernieuwende bouwvormen zijn mogelijk


De FNP verbindt zich aan een solide financieel beleid

# Financiële ruimte voor nieuw beleid

# Meerdere culturen naar één organisatie

# Schaalvoordelen leiden tot lagere tarieven


 

 

 
 

 

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer