Verkiezingsprogramma 2022 - 2026"Onze richting" (Thuis in Waadhoeke)

Dat Waadhoeke een plek is om je thuis te voelen is bij veel inwoners van de oude gemeenten Franekeradeel, ‘t Bildt, Menameradiel en Littenseradiel al lang bekend. 

Het dorp, de stad waar je naar terug verlangt na een (verre) vakantie. Het gevoel dat de vlag op de kerktoren geeft. Daar waar  je geboren bent, het schaatsen of het kaatsen leerde,  je eerste liefde trof. Het land van de hoge luchten en de prachtige zonsondergangen. De streek fan greiden, weiden, bouwland en het Wad. Je eigen taal spreken. Dat is thuis in Waadhoeke!

 

DOWNLOAD HET PROGRAMMA 

 

Ruimte voor eigenheid

Thuis kunnen zijn in een (open) gemeenschap vraagt om ruimte. Ruimte voor mens, cultuur en landschap. Ruimte voor de uitzondering, het eigene. Voor die eigenheid heeft onze partij sinds de oprichting in 1962 gestreden. Dankzij deze emancipatie is het Fries, zijn de Friezen, hoger op de ladder geklommen. Meer aandacht voor de taal, de cultuur, het landschap. Ruimte om jezelf thuis te voelen! 

 

De spiegel van onze gemeenschap 

Dat thuis is de laatste jaren vaker ook een thuis geworden voor mensen die niet in Noordwest-Friesland geboren zijn. Door werk, verhuizing vanuit een ander deel van het land, vluchtelingenproblematiek of arbeidsmigratie. Zij zeggen regelmatig: 

 

“Wat is het hier mooi wonen, Waadhoeke is een fijn thuis”

 

Met die uitspraak houden nieuwe inwoners ons een spiegel voor. Dat het hier goed wonen is wordt onderstreept door eerdere onderzoeken naar de ‘Fryske paradoks’: Friezen zijn gelukkiger met minder. Een gegeven dat in het bijzonder bij Noardwest-Fryslân past.

Maar wat is minder? De nieuwe aandacht voor het platteland, de regio, zet een gemeente als Waadhoeke steeds vaker in het centrum van de belangstelling. Waadhoeke is een plattelandsgemeente waar het begrip mienskip nog steeds een belangrijk deel van het dagelijks leven is. Persoonlijk geluk. Maar ook gemeenschappelijk geluk. Mienskip als manier van leven.

 

Kleine schaal & de waarden fan het platteland

Daar waar de ‘schaal’ klein is willen mensen alles graag zo veel mogelijk ‘zelf’ regelen. Met herkenning, verbinding en sociale samenhang. Tegelijkertijd beseft men dat wereldwijde ontwikkelingen t.a.v. klimaatverandering, open grenzen, nieuwe energiebronnen vraagstukken zijn die ook hier de volle aandacht verdienen.


 Met ‘Thús yn Waadhoeke’ geeft FNP – Waadhoeke ruimte aan de eigenheid van Taal & en Cultuur, de Mienskip en het Landschap. Dat betekent dat er voorzichtig moet worden omgegaan met de waarden van het platteland. En deze waarden zo goed mogelijk door te geven aan de toekomstige generaties.

Dat vraagt niet om loze beloftes, om SMART – doelstellingen of excel – formulieren maar om heldere politieke keuzes vanuit een duidelijke visie, die zowel perspectief biedt voor heldere politieke keuzes voor de komende vier jaar als de verdere toekomst. Met ‘Thús yn Waadhoeke’ wil de FNP die toekomstvisie presenteren.Verkiezingsprogramma 2022 - 2026Downloads:
Programma 2022 - 2026 ths yn waadhoeke nederlands def.pdf


2023 FNP Fryslân - Disclaimer