17-05-2018 - Eerste initiatiefvoorstel in Waadhoeke: een kinderburgemeester
Het eerste initiatiefvoorstel in gemeente Waadhoeke komt van de FNP. En dan met name van raadslid Gea Iedema die Jeugd in portefeuille heeft. Intussen heeft zij namens de FNP-fractie de andere politieke partijen gevraagd: wie dit voorstel mee indienen wil op de raadsvergadering van 31 mei 2018.

11-05-2018 - Website FNP Waadhoeke nu ook in het Franekers!
Op de website van FNP-Waadhoeke kun je terecht voor teksten in het Fries, het Bildts en het Nederlands. Trots kan de FNP nu meedelen dat er in samenwerking met de "Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers", ook het Franekers toegevoegd is. Eén van hun heeft het vertalen voor zijn rekening genomen. Alle actuele pagina's zijn nu ook in het Franekers.

18-01-2018 - Programmabegroting Waadhoeke
Op 18 januari 2018 heeft de fractievoorzitter fan FNP Waadhoeke zijn 'maidenspeech' gehouden. Hier de bijdrage fan Leendert Ferwerda. Ook werd die avond Haaye Hoekstra geïnstalleerd als raadslid.

03-01-2018 - Nije grinzen, nije kânsen
Op 2 januari 2018 zijn de raadsleden fan FNP Waadhoeke geïnstalleerd. Hier de bijdrage van Jan Dijkstra op deze historische avond, toen nog in zijn rol als fractievoorzitter. Aan het ein van de avond is hy geïnstalleerd als wethouder.

02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statenfractie op reis
De raadsleden van de nu nog Frije Bilkerts en FNP-afdelingen hebben met de statenfractie van de FNP woensdag 1 november j.l. met een Amerikaanse schoolbus een reis door de dorpen in straks de nieuwe gemeente "Waadhoeke" gemaakt.

01-11-2017 - FNP waarborgt Bildtse taal en cultuur
De FNP wil er met een taal- en cultuurnota voor de nieuwe gemeente Waddenhoek voor zorgen dat de Bildtse taal en cultuur, het Bildts Aigene, gewaarborgd wordt. Dat is actueel nu de gemeente het Bildt opgaat in een nieuwe gemeente. Om te laten zien dat de FNP het Bildts serieus neemt, zijn de FNP-raadsleden, van Franekeradeel en Menameradiel, de afgelopen winter op Bildtse les geweest.

30-10-2017 - FNP optimistisch over mogelijkheid zelfvoorziening energie in 2050
Als lijsttrekker van FNP Waadhoeke ben ik vrijdag en zaterdag jl. in Leeuwarden naar de internationale energie conferentie geweest. Het was een zeer interessante bijeenkomst waarbij ook veel deskundigen aanwezig waren. Het doel is om een alternatief te vinden voor windmolens op het land. In ons verkiezingsprogramma staat dat we in 2040 energieneutraal willen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we deze kant op moeten en ook dat het haalbaar is. Ik heb me laten inspireren en zou de nieuwe opgedane ideeën graag met de inwoners van Waadhoeke verder uit willen werken.

Jan Dijkstra

24-10-2017 - Tiny House evenement in Berltsum goed bezocht!
Op zaterdag 21 oktober j.l. was er een evenement rondom Tiny Houses in Berltsum. Het evenement kwam voort uit een initiatiefvoorstel van FNP Menameradiel op 20 april eerder dit jaar. Dit voorstel bestond uit drie gedeeltes.

08-10-2017 - De gemeente Waadhoeke heeft een cultuurnota nodig!
Drie leden van FNP Waadhoeke waren zaterdag 7 oktober bij een studiebijeenkomst mengvariëteiten in de Aerden Plaats te Oude Bildtzijl, georganiseerd door de Fryske Akademy. Dit omdat cultuur en taal een belangrijk onderdeel is van het FNP verkiezingsprogramma en in de beleving van de FNP'ers.

29-09-2017 - FNP Waadhoeke brengt verkiezingsprogramma in drie talen uit
Het verkiezingsprogramma van FNP Waadhoeke wordt in het Fries, Bildts en Nederlands uitgebracht met elk een eigen voorkant die staat voor de taal en omgeving.

26-09-2017 - FNP verbindt!

24-09-2017 - Het komt wel goed met de nieuwe gemeente Waadhoeke
Net als alle andere jaren was de FNP weer ruim vertegenwoordigd op de Agrarische Dagen. En ook deze keer weer een peiling onder alle bezoekers van de markt. De vraag was: hoe komt het met de nieuwe gemeente Waadhoeke?

04-09-2017 - 50 kandidaten voor FNP Waadhoeke!!
FNP Ferbynt en daarom heeft de FNP Waadhoeke 50 kandidaten uit zoveel mogelijk dorpen op de lijst. De kandidaten zijn van alle leeftijden en maar liefst 11 daarvan zijn beschikbaar om politiek actief te blijven/worden!!!

29-06-2017 - FNP Ferbynt!
Tijdens de bijeenkomst op 28 juni hebben de FNP Waadhoeke leden het programma en de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november vastgesteld. Het overkoepelende thema is “FNP Ferbynt”; men wil de burgers en ambtenaren uit de verschillende gemeenten verbinden en vooral samen met de inwoners van Noordwest Fryslân aan een gemeenschappelijke toekomst werken.

24-05-2017 - FNP Waadhoeke op Lammetsymet Sint Annaparochie
Plaquettes behouden en vlaggen laten wapperen bij gemeentehuis Franeker

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer