NIEUWS   29-01-2019


Fryslân: Zorgen FNP over leefbaarheid bij huisvesting tijdelijke werknemers

De huisvesting van arbeidsmigranten mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in dorpen en stadswijken. De provincie zou een rol moeten spelen bij dit gemeente-overstijgende probleem. FNP-statenlid Klaas Fokkinga heeft vragen gesteld over de kwestie aan het College van Gedeputeerde Staten.

"In Brabant groeien arbeidsmigranten gemeenten al boven het hoofd" (Klaas Fokkinga)

Provinciale aanpak

Aanleiding voor de vragen zijn de recente initiatieven om tot beleid te komen in de gemeenten Waadhoeke en Heerenveen. De problemen met huisvesting van tijdelijke werknemers speelt overal in Nederland. Fokkinga vraagt zich daarom af of het niet tijd wordt voor een provinciale aanpak: "In Brabant hebben Provinciale Staten al besloten tot een ‘Deltaplan huisvesting arbeidsmigranten' omdat de problemen met overlast en leefbaarheid de individuele gemeenten boven het hoofd groeien."

 

Sociale cohesie

De FNP wil van gedeputeerde Kielstra weten of hij ook inziet dat de grootschalige huisvesting van tijdelijke werknemers niet bevorderlijk is voor de leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen en wijken. Kan de provincie bijvoorbeeld het zogenaamde waterbed-effect tegengaan, waarbij arbeidsmigranten van de ene naar een andere gemeente worden gesleept waar de regels mogelijk minder strikt zijn? Fokkinga wijst hierbij op de berichten in de media vandaag dat groepen Poolse werknemers dagelijks van hun huisvesting in Heerenveen naar Leeuwarden worden gereden.

 

Werkgroep

Bij het ombouwen van vrijkomende boerderijen en andere gebouwen voor huisvesting op het platteland, komen er mogelijk provinciale regels aan te pas. De problematiek is dan weer anders dan bij grootschalige huisvesting in een grote plaats zoals Heerenveen. De FNP vraagt of de provincie om die reden ook wil aansluiten bij de werkgroep die de gemeente Waadhoeke heeft ingesteld om de problemen in kaart te brengen. Tags: wenje yn fryslan, wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer