13-03-2019 - Fryslân: Onze inzet voor de Friese weidevogels
Het gaat niet goed met de weidevogels in Fryslân. Dat is inmiddels een grote zorg van veel inwoners van onze provincie. Toch gaan er een aantal dingen goed. Sinds kort. Als het aan ons ligt krijgen overleven er op deze manier meer grutto's, kieviten, scholeksters en wulpen.

12-03-2019 - Fryslân: De zichtbare campagne van de FNP
Op 20 maart gaat Fryslân naar de stembus voor Provinciale Staten en het Wetterskip. Wij zetten zó de FNP op de kaart.

12-03-2019 - Fryslân: Onze inzet voor het Friese landschap
Steeds meer mensen maken zich zorgen over het landschap. Wij delen die zorgen: voor de FNP is de kwaliteit van het landschap onlosmakelijk verbonden met fijn wonen en werken in Fryslân.

04-03-2019 - Fryslân: Bekijk de TV-spot voor de verkiezingen
Fryslân. It bêste lân fan ierde. Mei de lokkichste minsken. In prachtich lânskip. Warbere ynwenners. Jou ús de romte.
Foar de stim fan Fryslân. Stim 20 maart FNP Fryslân foar it Wetterskip en Provinsjale Steaten.

05-02-2019 - Fryslân: FNP begint eigen podcast-uitzendingen
De FNP begint met podcast-uitzendingen. Een podcast is een diepgaand, maar prettig gesprek op internet over maatschappelijke en politieke thema’s. De partij wil in de eigen ‘FNPodcast’, als eerste partij in Fryslân, betrokkenen en deskundigen zelf aan het woord laten komen.

29-01-2019 - Fryslân: Zorgen FNP over leefbaarheid bij huisvesting tijdelijke werknemers
De huisvesting van arbeidsmigranten mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in dorpen en stadswijken. De provincie zou een rol moeten spelen bij dit gemeente-overstijgende probleem. FNP-statenlid Klaas Fokkinga heeft vragen gesteld over de kwestie aan het College van Gedeputeerde Staten.

26-01-2019 - Fryslân: FNP wil nieuwe bioboeren vrijstellen van belastingen
De FNP wil boeren die overschakelen op biologische landbouw financieel steunen. Boeren moeten minstens twee jaar lang worden vrijgesteld van ozb en waterschapsbelasting, vindt de partij. Dit is nodig omdat de overgang naar biologisch boeren de eerste jaren niet wordt beloond met hogere prijzen voor melk, aardappelen of groente.

21-01-2019 - Fryslân: FNP wil alternatieven voor dure adviesbureau’s
De FNP-Statenfractie dient komende woensdag (23 januari) een motie in om minder gebruik te maken van dure externe adviesbureau's. Aanleiding is het Rekenkamerrapport over de evaluatie van grote projecten. Daarin staat dat de laatste jaren vaak een beroep is gedaan op externe consultants of adviesbureau's. De FNP wil nagaan of dat meer in eigen huis kan of dat een onderzoeksjournalist het werk van de provincie kritisch bekijkt.

11-01-2019 - Fryslân: FNP bevraagt vaklui in ambachtsdorp Joure
Er is grote behoefte aan vakmensen. De FNP wil daar aandacht aan geven. Daarom houdt de partij op vrijdag 18 januari in ambachtsdorp Joure (T)sjoch faklju! Dat is een minisymposium én een eerbetoon voor vaklieden. ,,Dy fertsjinje yn Fryslân grutte romte’’, zegt Corlienke de Jong van de FNP.

29-09-2018 - Fryslân: Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP
Op de ledenvergadering van de FNP is Gerben Gerbrandy (Gau) gekozen als kandidaat-senator voor de FNP in de Eerste Kamer. Voor de FNP-lijst van Wetterskip Fryslân is Bram Bonnema uit Franeker lijsttrekker geworden.

06-04-2018 - Fryslân: FNP: biodiversiteit in nieuw Europees landbouwbeleid
De FNP is van mening dat in het nieuwe Europese landbouwbeleid (CAP) 2020 de biodiversiteit in de landbouw moet worden gestimuleerd. De boeren dienen daarvoor een eerlijk inkomen te krijgen.

03-04-2018 - Fryslân: Minority SafePack Initiative
Teken nu het Europese Burgerinitiatief en steun daarmee de kleine talen in Europa.

26-02-2018 - Fryslân: Discussie-avond referendum Sleepwet 1 maart Heerenveen
De FNP organiseert samen met de OSF een discussieavond over de sleepwet. Hierbij gaat het er niet zozeer om wie gelijk heeft, maar om zich hierover een eigen mening te vormen.

23-02-2018 - Fryslân: 24 februari - Manifestatie tegen gaswinning Groningen en Fryslân
Om een sterke vuist te maken tegen gaswinning en de schadelijke gevolgen organiseren de samenwerkende regionale OSF-partijen FNP, Groninger Belang en Partij voor het Noorden een manifestatie.

19-02-2018 - Fryslân: Geen gedoe met kernafval in de Friese bodem
De FNP maakt zich zorgen dat het Rijk de opslag van kernafval in Fryslân wil doordrukken. De partij wil dat de provincie vasthoudt aan het Streekplan. Daar staat in dat wij geen opslag van kernafval, CO2 of andere vreemde stoffen in de Friese bodem willen. Statenlid Wopke Veenstra stelt mondelinge vragen over de kwestie in Provinciale Staten van 21 februari.

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer