Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan
30-12-2020

Fryslân: Geen actie FNP rondom carbidschieten dit jaar

Naar aanleiding van vragen van onder andere de Veiligheidsregio Fryslân maakt de FNP nog een keer duidelijk dat de partij morgen, op oudejaarsdag, geen acties rondom het carbidschieten zal houden. ...

FNP Fryslan
14-12-2020

Fryslân: Friese partijen staan achter Minority SafePack

Een hele ruime meerderheid van de Friese Staten wil dat de Europese Unie in haar wetgeving en beleid rekening houdt met nationale minderheden en de culturele en talige verscheidenheid die overal in Europa aanwezig is. ...

FNP Fryslan
17-10-2020

Fryslân: Blog: Bouw nieuwe woningen in elk dorp

Op dit moment is er een ontwikkeling gaande die in geen enkele prognose werd voorzien. Nu nog op bescheiden schaal, is er een trek van mensen uit andere delen van het land aan de gang. Door corona en het thuiswerken in combinatie met de ruimte, rust ...

FNP Fryslan
16-06-2020

Fryslân: FNP: goede vaarverbinding Afsluitdijk-Harlingen

De FNP komt morgen in Provinciale Staten van Fryslân met een motie om ook in de toekomst een goede vaarverbinding te behouden tussen de Afsluitdijk en de haven van Harlingen. Aanleiding zijn kritische geluiden van ondernemers uit Harlingen in v ...

FNP Fryslan
01-04-2020

Fryslân: Aandacht FNP voor gevolgen crisis voor dorpshuizen en wijkgebouwen

De Statenfractie wil dat het college van Gedeputeerde Staten onderzoekt of de gelden van het bestaande IMF gebruikt kunnen worden om dorpshuizen en wijkgebouwen te steunen en of er mogelijk ook nog andere fondsen binnen de provincie zijn die daarvoor ...

FNP Fryslan
12-02-2020

Fryslân: FNP en ChristenUnie: verbeter verkeersveiligheid St. Annaparochie

De FNP en ChristenUnie willen dat de gemeente en provincie in actie komen om de verkeersveiligheid in St. Annaparochie te verbeteren. St. Annaparochie is de grootste plaats van het Bildt en heeft een belangrijke centrumfunctie. Omdat midden in St. An ...

FNP Fryslan
31-01-2020

Fryslân: Acties tegen laagvliegroute JSF

Na berichten over de heropening van de laagvliegroute over noord en oost Nederland is grote onrust ontstaan. Tal van dorpsbelangen, belangenverenigingen en inwoners zijn in protest gekomen tegen het voornemen van Defensie om opnieuw trainingsvluchten ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDWat docht in wethâlder?

Wat docht in wethâlder?. Riedslid Sijbe yn petear mei wethâlder Jan Dijkstra. Oer de 'omgevingswet' en meartaligens.

BLOGS EN PODCASTS2021 FNP Fryslân - Disclaimer