NIJS   08-07-2020


FNP Waadhoeke steld fragen oer net trochgean keatsen yn Rie

Nei oanlieding fan berjochten yn de parse hat de FNP fragen steld oer it net trochgean fan it keatsen yn Rie.

 

Foto Keatsmuseum makke troch Gea Iedema

 

In de LC fan fanoffen, woensdeg 8 july, staat ‘t folgende op bladsy Sport 15:

(..) "Zo had kaatsvereniging Klaas Mug uit Ried zondag dolgraag een afdelingswedstrijd voor eersteklassers willen organiseren. De gemeente Waadhoeke stelde echter zulke strenge eisen, dat de vereniging zich genoodzaakt ziet de wedstrijd af te gelasten. Wij vinden dit zeer spijtig en zijn erg teleurgesteld", meldt Klaas Mug in een verklaring. 

 

Wigge Sinnema deelt die teleurstelling. "Ik bin der hielendal raar fan", verzucht de KNKB-voorzitter. (..) mar fanút bestjoerlik Fryslân krije we gjin inkele stipe. (..) Yts mylder hie ek wol kind. We hawwe as keatsbûn faak oanjûn om tafel te wollen mei de autoriteiten, mar binne nea útnûge."

 

De FNP het kinnis nommen fan ‘t fraaggesprek op Omrop Fryslân Radio, gusteroverdâg met burgemeester Waanders. 

Toch foor ôns dúdlikhyd nag de folgende fragen:
- Is de gemeente 'n deur de kaatsbond bedoelde autoriteit en deur de KNKB útnoadigd foor ‘n gesprek? Lezen: "Wij hawwe as keatsbûn faak oanjûn om tafel te wollen mei de autoriteiten, mar binne nea útnûge."
- Welke stringe aisen binne deuze kaatsferening steld. En wike die ok ôf fan deur de gemeente an ândere organisasy op te lêgen regelgeving in ferband met de korona.
- Is de regelgeving in Waddenhoek âns as de regelgeving in ândere gemeentes. 
- Wykt  de regelgeving in Waddenhoek ok ôf fan landelike regelgeving.
- Is ‘t de gemeente bekind weran Rie niet foldoen kin om die kaatswedstriid te organiseren?

Foor de FNP Waadhoeke,
Leendert Ferwerda

 

Bywurke, 11 july 2020

 

Juster hawwe wy de folgjende antwurden krigen op ús fragen:

 

 

Zoals afgesproken hierbij de beantwoording van de burgemeester op de vragen van de FNP.

 

  1. Is de gemeente 'n deur de kaatsbond bedoelde autoriteit en deur de KNKB útnoadigd foor ‘n gesprek? Lezen: "Wij hawwe as keatsbûn faak oanjûn om tafel te wollen mei de autoriteiten."

 

Sportzaken heeft vooral ambtelijk veel contact gehad met de bond. De bond is steeds geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen. Sportzaken heeft provinciaal aandacht gevraagd voor specifieke vragen van de bond. De kaatsbond heeft geen contact gehad met de afdeling Veiligheid & VTH over de coronamaatregelen.  De burgemeester heeft n.a.v. berichten in de krant contact gezocht met de voorzitter. Er is een goed gesprek gevoerd en de lucht is geklaard.

 

  1. Welke stringe aisen binne deuze kaatsferening steld. En wike die ok ôf fan deur de gemeente an ândere organisasy op te lêgen regelgeving in ferband met de korona.

 

Aanvullend op de reguliere evenementenprocedures is er nu een extra stap: de COVID-19 toets. Vanwege COVID-19 moet de organisator van een (sport)evenement kunnen aantonen op welke manier invulling wordt gegeven aan de landelijke algemene regels van het kabinet (1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, maximaal aantal bezoekers). De gemeente heeft de kaatsvereniging Ried gevraagd een coronaplan te maken. In dit plan moet o.a. worden aangegeven hoe een terrein wordt ingericht, hoe er voor wordt gezorgd dat bezoekers elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven, hoe het gebruik van de sanitaire voorzieningen is geregeld, welke hygiënemaatregelen worden getroffen, hoe het toezicht is geregeld. Alle organisatoren van evenementen moeten nu een coronaplan indienen bij hun aanvraag. De Kaatsvereniging in St. Annaparochie heeft inmiddels een goed coronaplan ingediend voor de wedstrijden op 18 en 19 juli. Ook de organisatie van het Fierljeppen in Winsum is inmiddels bezig met het maken van een coronaplan. 

 

  1. Is de regelgeving in Waddenhoek âns as de regelgeving in ândere gemeentes.

 

De regelgeving in Waadhoeke wijkt niet af van de regelgeving in andere gemeenten. Het gaat om landelijke regels die verwerkt zijn in de noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân. De Veiligheidsregio Fryslân heeft een regionaal handelingskader opgesteld waarin richtlijnen zijn opgenomen om een evenement ‘coronaproof' te kunnen houden.  De gemeenten in Fryslân hebben in een overleg afgesproken deze richtlijnen te hanteren.

 

  1. Wykt  de regelgeving in Waddenhoek ok ôf fan landelike regelgeving.

 

Het gaat om landelijke regelgeving opgenomen in de landelijke model noodverordening COVID-19. De regelgeving in Waadhoeke wijkt hier niet van af.

 

  1. Is ‘t de gemeente bekind weran Rie niet foldoen kin om die kaatswedstriid te organiseren?

 

Het is de gemeente onbekend waaraan de kaatsvereniging van Ried niet kan voldoen met betrekking tot de kaatswedstrijden. Afgelopen maandag is er contact geweest met de Kaatsvereniging en is uitgelegd waaraan een plan moet voldoen met betrekking tot de huidige maatregelen. Vanuit de media hebben wij begrepen dat er komende zondag geen kaatswedstrijd zal worden georganiseerd te Ried. De kaatsvereniging heeft hier verder geen contact meer over gehad met de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 Tags: sport

MEAR OER DIT ÛNDERWURP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer