NIJS   16-03-2022


Lees ons verkiezingsprogramma | Lês ús program

Door verder in te zetten op agrarisch natuur- en landschapsbeheer wil FNP Waadhoeke dat niet alleen kieviten en grutto’s behouden blijven, maar dat zelfs ook de patrijs terugkeert. Dit is één van de punten uit het verkiezingsprogramma.

"Verkiezingsprogramma FNP Waadhoeke" (FNP Waadhoeke)

Thús (thuis) als thema Dit is opgenomen in het verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Bert Vollema: “We zetten in op een samenwerking tussen boeren, provincie en Waadhoeke. De FNP deed al veel aan biodiversiteit, maar wij zetten nu ook in op de terugkeer van deze vogel op de akkers.”  
 
Ruimte voor eigenheid
Thuis kunnen zijn in een (open) gemeenschap vraagt om ruimte. Ruimte voor mens, cultuur en landschap. Ruimte voor de uitzondering, het eigene. Voor die eigenheid heeft onze partij sinds de oprichting in 1962 gestreden. Dankzij deze emancipatie is het Fries, zijn de Friezen, hoger op de ladder geklommen. Meer aandacht voor de taal, de cultuur, het landschap. Ruimte om jezelf thuis te voelen! 

De spiegel van onze gemeenschap 
Dat thuis is de laatste jaren vaker ook een thuis geworden voor mensen die niet in Noordwest-Friesland geboren zijn. Door werk, verhuizing vanuit een ander deel van het land, vluchtelingenproblematiek of arbeidsmigratie. Zij zeggen regelmatig: 
“Wat is het hier mooi wonen, Waadhoeke is een fijn thuis”

Met die uitspraak houden nieuwe inwoners ons een spiegel voor. Dat het hier goed wonen is wordt onderstreept door eerdere onderzoeken naar de ‘Fryske paradoks’: Friezen zijn gelukkiger met minder. Een gegeven dat in het bijzonder bij Noardwest-Fryslân past. Maar wat is minder? De nieuwe aandacht voor het platteland, de regio, zet een gemeente als Waadhoeke steeds vaker in het centrum van de belangstelling. Waadhoeke is een plattelandsgemeente waar het begrip mienskip nog steeds een belangrijk deel van het dagelijks leven is. Persoonlijk geluk. Maar ook gemeenschappelijk geluk. Mienskip als manier van leven.

Kleine schaal & de waarden fan het platteland
Daar waar de ‘schaal’ klein is willen mensen alles graag zo veel mogelijk ‘zelf’ regelen. Met herkenning, verbinding en sociale samenhang. Tegelijkertijd beseft men dat wereldwijde ontwikkelingen t.a.v. klimaatverandering, open grenzen, nieuwe energiebronnen vraagstukken zijn die ook hier de volle aandacht verdienen.

Met ‘Thús yn Waadhoeke’ geeft FNP – Waadhoeke ruimte aan de eigenheid van Taal & en Cultuur, de Mienskip en het Landschap. Dat betekent dat er voorzichtig moet worden omgegaan met de waarden van het platteland. En deze waarden zo goed mogelijk door te geven aan de toekomstige generaties. Dat vraagt niet om loze beloftes, om SMART – doelstellingen of excel – formulieren maar om heldere politieke keuzes vanuit een duidelijke visie, die zowel perspectief biedt voor heldere politieke keuzes voor de komende vier jaar als de verdere toekomst. Met ‘Thús yn Waadhoeke’ wil de FNP die toekomstvisie presenteren. 
 
LEES HIER EEN SAMENVATTING 
 
DOWNLOAD HET PROGRAMMA (of in het FRYSK, BILDTS of FRANEKER)
 
ONZE MENSEN 2022-2026


Tags: Ferkiezings

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer