NIJS   04-02-2022


Thús yn Frjentsjer: Rob van Deelen en Yvonne van der Graaf

Begjin 2022 wiene wy as FNP Waadhoeke, yn it ramt fan 'Thús yn Waadhoeke', op besite by Rob van Deelen en Yvonne van der Graaf fan de KunstKamer yn Frjentsjer."Voor hedendaagse kunst is weinig erkenning" (Rob van Deelen en Yvonne van der Graaf)

Thús yn Waadhoeke
De keunstners Rob en Yvonne wolle de besikers genietsje litte fan keunst troch de keunstners in poadium te jaan. De KunstKamer is gjin galery, ferkeap fan de keunst is net it doel dat foarop stiet. It giet Yvonne en Rob derom de keunst safolle mooglik te propagearjen en te dielen mei oaren. Ek jouwe sy advys oer de oankeap fan keunst. It lêste kwart fan it jier wurdt poadium jûn oan ferstoarne keunstners út Waadhoeke.

Wat makket Waadhoeke jimme thús?
De KunstKamer is gevestigd in het gezichtsbepalend pand aan de Harlingerweg hier in Franeker, recht tegenover het gemeentehuis. Het is een bijzonder pand met veel verhalen uit het verleden, zo was hier voor de tweede wereldoorlog de Joodse landbouwschool gevestigd. We zijn hier in 2018 komen wonen. Na een grote verbouwing konden we in de loop van 2019 onze KunstKamer openen.

 

We voelden direct een band met deze mooie gemeente met de prachtige stad Franeker. De schoonheid en zuiverheid maken dat we ons verbonden voelen met de natuur om ons heen. Dat geeft naast het leven en werken met kunst heel veel inspiratie en minder stress. Het thuisvoelen vanwege vrienden heeft langer geduurd maar we merken nu dat we hier echte vriendschappen gesloten hebben.

Wat soe der de kommende 5 jier barre moatte?
De gemeente Waadhoeke is een gemeente van een behoorlijke omvang, zowel qua oppervlakte als aantal inwoners. Er moet vanuit een breder perspectief gedacht worden en de burger moet meer bij de plannen betrokken worden. Er wordt veel gedaan op het gebied van cultuur, maar wij ervaren de beeldende kunst als een blinde vlek in de gemeente. Wij willen dat er een platform komt waar alle beeldend kunstenaars in de gemeente gebruik van kunnen maken, zodat ze gemakkelijker de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen en elkaar kunnen versterken.

Wat wurdt echt mist?

De verbinding tussen de kunstenaars onderling maar ook de omslag naar een collectiever denken van de ondernemingen en organisaties. Op welke manier kunnen we met elkaar er voor zorgen dat we de toeristen langer binnen de gemeente Waadhoeke houden? Door een betere onderlinge verwijzing naar alles wat onze gemeente te bieden heeft. Bijvoorbeeld een rek met folders in de toiletvoorziening voor boottoeristen aan de Turfkade, hoe makkelijk kan het zijn? De informatievoorziening moet écht tegen het licht gehouden worden. Wat er nodig is, is weer een echte VVV op een prominente plaats in de stad.

Hawwe jimme in oprop oan de polityk?
Voor cultureel erfgoed als cultuur op zich is in de gemeente Waadhoeke voldoende aandacht. Voor de hedendaagse kunst is echter weinig erkenning. Er moet dan ook een platform voor hedendaagse kunst komen waarbij vooral jonge kunstenaars middels één contactpersoon bij de gemeente de kunst een gezicht geven. Hiervoor moeten financiële middelen beschikbaar gesteld worden.

 Tags: Kultuer

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer