NIJS   24-04-2014


Ferslach fan de riedskommisje fan de gemeente Menameradiel

U.o. op 'e wurklist Fragen fan boargers en riedsleden oer net op de wurklist fermelde ûnderwerpende en de Riolearring fan it bûtengebiet

Fia dizze link fine jo it ferslach fan de riedskommisje fan 24 april 2014:

https://digid.menameradiel.nl/fileadmin/files/menaldumadeel/Bestuur_en_politiek/Gemeenteraad/Raads-_en_commissievergaderingen/Commissie/2014/2014-05-15/punt_03_Ferslach_fan_24_april_2014.pdfTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer