NIJS   15-05-2014


Ferslach fan de Riedskommisje fan de gemeente Menameradiel

U.o. op 'e wurklist iepenstelling Swimbad Schatzenburg simmer 2014 en subsydzje iisbaangebouw Berltsum

Fia dizze link fine jo it ferslach fan de riedskommisjegearkomste fan 15 maaile l.l.: 

https://digid.menameradiel.nl/fileadmin/files/menaldumadeel/Bestuur_en_politiek/Gemeenteraad/Raads-_en_commissievergaderingen/Commissie/2014/2014-06-05/punt_03_Verslag_Menaam_15_maaie_2014.pdfTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer