NIJS   06-11-2014


De Trije net te kearen!

Wy binne der spitich genôch net yn slagge de privatisearring fan de Trije te kearen.

DeTrije

Yn de riedsgearkomste fan 23 oktober stimde de hiele opposysje tsjin it útstel.
Dit wie net genôch om dit beslút wêr wy allinnich mar spyt fan krije kinne tsjin te hâlden.

 

Iepeningstiden en tsjinstferliening komme ûnder druk te stean.
It belang fan de sporters en de ûndernimmer steane heaks op elkoar.
As FNP sille wy de inger goed oan de bekende pols hâlde.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer