NIJS

Tag: Partijnijs


FNP Fryslan 738d464168f94c499435bff21cc191f1
04-05-2021

Wethâlder Jan Dijkstra leit blommen op 4 maaie

Wethâlder Jan Dijkstra wie 4 maaie yn Seisbierrum, Easterbierrum en Hitsum. Hjir waarden blommen lein by oarlochsgrêven. Litte wy hjoed betinke en moarn fiere. ...

FNP Fryslan F.n.p 2932021 pdfgrafie9066bewerkt-kopie
21-04-2021

Gerben van der Mei (Tsjummearum) nei Fryske Steaten

Gerben van der Mei fan Tsjummearum is ynhammere yn Provinsjale Steaten. Hy folget Sybren Posthumus op as Steatelid foar de FNP. ...

FNP Fryslan Sijbe knol 2020
30-08-2020

Steaten: Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP

De fraksje fan de FNP yn provinsjale steaten hat Sijbe Knol keazen as nije fraksjefoarsitter. Corlienke de Jong docht, nei hast seis jier fraksjefoarsitterskip fan de FNP, in stap tebek. ...

FNP Fryslan
24-12-2010

Anna Martha van der Mei nije foarsitter FNP-Frjentsjerteradiel

Anna Martha van der Mei (38) fan Tsjom is sûnt juny 2010 de nije partijfoarsitter fan FNP-Frjentsjerteradiel. Sy folget Klaas Regts (Frjentsjer) op dy't fan 2005 oant 2010 de ôfdieling laat hat. ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer