NIJS

Tag: Faklju


FNP Fryslan FNP-wurkje yn frysln-gls sette
30-06-2020

Fryslân: Mear ynsette op fakmanskip

Fakmanskip en de ambachtsekonomy moatte in plak krije yn de nije provinsjale nota Ekonomy. De Steatefraksje fan de FNP achtet dit fan grut belang. It tekoart oan fakkundich personiel wurdt hieltyd grutter. De FNP komt moarn yn de Steaten mei in moasj ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer