NIJS

Tag: Bioferskaat


FNP Fryslan Frans en syn h&uci
20-01-2023

‘At it lân fol briedende fûgels sit, lit ik it gewoan gewurde'

Fraksjeleden Dieke van der Pol en Doeke de Jong binne by melkfeehâlder Frans Zeinstra op Getswerdersyl lâns west. Hjir melkt hy sa’n 100 kij en hat dernjonken noch 50 stiks jongfee. Hy buorket aardich ekstinsyf op 66 hektare. ...

FNP Fryslan Jan en johanneke woudstra
10-05-2022

Thús yn Marsum - Jan en Johanneke Woudstra

Op wurkbesite by de melkfeehâlderij fan Jan en Johanneke Woudstra oan it Aldlân ûnder Marsum en Menaam. ...

FNP Fryslan Patrijs via wikicommons
05-02-2022

FNP-program: Patriis moat werom oan Fryske Waadkust

Troch fierder yn te setten op agrarysk natoer- en lânskipsbehear wol FNP Waadhoeke dat net allinnich de ljippen en skriezen behâlden wurde, mar dat sels de patriis werom komt. Dit is opnaam yn it ferkiezingsprogram. Listlûkker Bert ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer