NIJS   22-01-2021


Streekaigen Bildtse namen ‘Swarte Haan’ mot op Arrivatrain

De gemeente Waadhoeke (in ’t Bildts: Waddenhoek) mot ’t gesprek angaan met de Provinsje Fryslân en Arriva om ‘t beslút om de Nederlânse naam ‘Zwarte Haan’ werom te draaien na de streekaigen Bildtse naam ‘Swarte Haan.’"’t Is de taal, dat maakt ’t ferskil" (Gea Iedema over Arrivatrain)

Dat fynt de raadsfraksy fan de FNP in Waddenhoek. ‘n Kommissy fan Noordlike ondernimmers en bestuurders het ‘t beswaar fan ônder ândere Bildts Aigene naast hur dellaid. De fraksy fan FNP Waddenhoek maakt der beswaar teugen.
 
Bildtse naam
Lessen worden de nije namen foor de Arriva trainen bekind. Ok ‘Zwarte Haan’ is koazen as een fan de namen. De fraksy fan FNP Waddenhoek sou graag sien dat de Bildtse naam op de train komt. FNP-woordfoerder Gea Iedema : “D’r is gyn plakky te finen soa mooi, soa unyk as ’t Bildt. ’t Is de taal, dat maakt ’t ferskil. Wat sou ‘t nou mooi weze at dat beter foor ‘t foetlicht brocht worre kin! 

Taalfariasy
Gemeente Waddenhoek  en ok de Provinsje Fryslân  hewwe baidegaar de ambisy om de taalfariasy en de meertaligens ‘n meer sichtbere plak te geven in de openbare rúmte. De pertij wiist d’r ok op dat ândere namen fan de trainen al in Frys binne. Iedema: “’t Is fansels prachtig dat d’r aansen trainen binne met namen as ‘Alde Feanen’ en ‘Reaklif’ en der past fansels Swarte Haan heel mooi bij. 

FNP Waddenhoek komt ankommende 28 jannewary met ‘n moasy freemd in de raadsbijeenkomst en fraagt an ‘t kollezy om kontakt op te nimmen met de Provinsje en Arriva.
 


Downloads:
Moasy swarte haan bildts 28 01 2021.docx


Tags: Ferfier yn Fryslan, Frysk en Meartaligens

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer