Ús blochs en podcasts

NIJS


17-05-2018

Eerste inisjatyffoorstel yn Waddenhoek: ‘n kynderburgemeester!

Eerste inisjatyffoorstel in gemeente Waddenhoek komt fan de FNP. En dan met name fan raadslid Gea Iedema, die't Jeugd in hur portefúlly het. Ondertussen het se namens de FNP-fraksy de ândere politike partijen froegen, wie't ‘t foor ...

11-05-2018

Websait FNP Waddenhoek nou ok in 't Franekers!

Je konnen op de webpagina fan de FNP Waadhoeke al te recht foor teksten in ‘t Frys, ‘t Nederlâns en ‘t Bildts.
Met trots kin de FNP nou metdele dat d’r, in samenwerking met de “Genoaten foar ut Behoud fan ut Fra ...

18-01-2018

Programmabegroating Waddenhoek

Op 18 jannewary 2018 het de fraksyfoorsitter fan FNP Waadhoeke syn 'maidenspeech' houden. Hier de bijdrage fan Leendert Ferwerda. Ok werd dy avend Haaye Hoekstra ynstalleard as raadslid. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.

Facebook


2019 FNP Fryslân - Disclaimer