Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Skriftlike fragen oer sakjende a770ld papierpriis
25-10-2020

Skriftlike fragen oer sakjende âld papierpriis

De ôfrûne wiken stiene ferskate berjochten yn de media oer de sakjende âld papierpriis en dat dit in protte ferieningen opbrekt of ôfbrekke sil. ...

FNP Fryslan
17-10-2020

Fryslân: Bloch: Bou nije wennings yn elk doarp

Der is op it stuit in ûntwikkeling geande dy’t gjin prognoase foarsjoen hie. No noch op in beskieden skaal, is der in trek fan minsken út oare plakken fan it lân geande. Troch koroana en it thúswurkjen yn kombinaasje m ...

FNP Fryslan 20201008 210607
11-10-2020

It MFC fan Berltsum, de pronk fan ‘t Westergea.

Tongersdei 8 oktober 2020 wie de lêste kear foar SBB Berltsum om yn te sprekken yn de riedsgearkomste foar MFC Berltsum, foar wat in finansjele bydrage oanbelanget. ...

FNP Fryslan Bert vollema oer nijbou tsjinst
26-09-2020

Ferkenning Nijbou Sosjale Tsjinst op 'e nij

Op twa july lyk foar it simmerreses kaam it memo binnen fan it kolleezje oangeande finansjele ferkenning fan eventuele nijbou foar de sosjale tsjinst bij it gemeentehûs. ...

FNP Fryslan Ouwe syl sportkompleks1
04-09-2020

Danksij lotterij en gemeente het Ouwe-Syl prachtig sportkompleks

Frijdegaven 5 septimber worde ‘t kúnstgrâsfeld offisjeel in gebrúk nommen. ...

FNP Fryslan Selsbewenningsplicht FNP waadhoeke
02-09-2020

FNP Waadhoeke steld fragen oer Selsbewenningsplicht

De fraksje fan FNP Waadhoeke hat de folgjende fragen stelt oan it kolleezje: ...

FNP Fryslan
30-08-2020

Fryslân: Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP

De fraksje fan de FNP yn provinsjale steaten hat Sijbe Knol keazen as nije fraksjefoarsitter. Corlienke de Jong docht, nei hast seis jier fraksjefoarsitterskip fan de FNP, in stap tebek. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.

Facebook


2020 FNP Fryslân - Disclaimer